Projectleider Eerste Hulp in de buurt

Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het grootste humanitaire netwerk ter wereld: de internationale Rode Kruis beweging. Ons embleem staat voor velen synoniem aan directe hulp. In conflictgebieden, na rampen en in eigen land. Onze kracht? Onze vrijwilligers.

 

De afdeling Almere is met 200 vrijwilligers één van de grotere afdelingen van het Rode Kruis in Nederland. Samen helpen wij veel Almeerders met onze projecten. Voor alle activiteiten zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.


Voor het project Eerste hulp in de buurt, is de afdeling Almere per direct op zoek naar een vrijwillig:
 

Projectleider Eerste hulp in de buurt

- De projectleider wordt aangestuurd door het bestuurslid Zelfredzaamheid;

 

Werkzaamheden

- Is sturend in het vormgeven van het project Eerste hulp in de buurt;

- Is overkoepelend aanspreekpunt voor het project “Eerste hulp in de Buurt”

- Werkt samen en onderhoud contact met o.a. stichting SOGA (stedelijk overlegorgaan gehandicapten Almere) en stichting ABRI (Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie verstandelijk gehandicapten);

- Is het eerste aanspreekpunt voor de Eerste hulp verleners in de buurt;

- Heeft op regelmatige basis contact met de vrijwilligers van het project;

- Fungeert als vraagbaak en klankbord voor de vrijwilligers;

- Evalueert samen met de vrijwilligers de project werkzaamheden.

 

Profielschets

- Beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden;

- Heeft zicht op eigen mogelijkheden en kwaliteiten (en ontwikkelpunten);

- Is bekend met de sociale kaart van de buurt en met andere (hulpverlenings-)organisaties of is bereid

    zich hierin te verdiepen;

- Kan goed organiseren en coördineren;

- Is bekend met Word, Excel en e-mail;

- Het is van cruciaal belang dat de kandidaat zelfstartend is met belangstelling voor haar/zijn medemens.

 

Wat kunnen wij je bieden

- Boeiend en belangrijk werk binnen een professionele internationale vrijwilligersorganisatie;

- De voldoening dat je iets kunt betekenen voor de maatschappij;

- Het inzetten van je talent, en het verruimen van je kennis en ervaring;

- Jezelf verder ontplooien en het vergroten van je netwerk;

- Het Rode Kruis heeft een goede regeling voor onkostenvergoeding.

 

Meer informatie en solliciteren

Wil jij je inzetten voor het Rode Kruis? Stuur dan je cv en een korte motivatie naar  [email protected].

Algemene informatie over het Nederlandse Rode Kruis vindt u op: www.rodekruis.nl.