Kandidaatstellingsformulier

Kandidaatstellingsformulier afdelingsafgevaardigde in de districtsraad

 

Hierbij stel ik me kandidaat voor de functie van afdelingsafgevaardigde in de districtsraad Flevoland. Ik verklaar me bereid een eventuele benoeming dan wel verkiezing als afdelings-afgevaardigde in de districtsraad te aanvaarden voor een periode van vier jaren.

 

Naam:

 

Adres:

 

Afdeling:

 

Handtekening:

 

Mijn kandidaatstelling wordt ondersteund door ten minste twee leden van de afdelingsraad, te weten:

 

Naam:

 

Naam:

 

Adres:

 

Adres:

 

Afdeling:

 

Afdeling:

 

Handtekening:

 

Handtekening:

 

U kunt contact opnemen met Nicole Bosman, secretaris van het Rode Kruis, afdeling Almere, tel. 5346096