Busreizen

Terwijl er steeds meer ouderen komen in Almere, verslechterd de sociale en financiële positie van een deel van onze ouderen. Ouderen komen in een isolement. Door hun lage inkomen kan een bepaalde groep ouderen nauwelijks meer rondkomen en is er weinig ruimte voor sociale activiteiten als een tochtje.

 

Gratis reizen en collecte-inkomsten

Wegens het toenemend maatschappelijke belang van tochtjes voor ouderen, heeft het bestuur van het Rode Kruis Almere in 2016 besloten aan ouderen geen geld te vragen voor deelname aan de tochtjes. Dit is mede mogelijk geworden door de toenemende inspanningen van de Rode Kruis collectevrijwilligers, waardoor de collecte-inkomsten in 2015 en 2016 aanzienlijk gestegen zijn.

 

Verslagen en foto's

Hieronder staan enkele links met bustochten die het Rode Kruis Almere in het verleden heeft georganiseerd voor ouderen.