Internationale Activiteiten

Doel

Bevorderen van welzijn en gezondheid en het verminderen van de gevolgen van rampen en conflicten. Vergroting van de kennis van en bewustwording over het Humanitair Oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis hierbij.

 

Doelgroep

De zwakste groepen in de samenleving, slachtoffers en vluchtelingen. Ten aanzien van het Humanitair oorlogsrecht gelden bovendien als doelgroepen de eigen vrijwilligers en het Nederlandse publiek, jongeren in het bijzonder.

 

Activiteiten

 

Voorlichting over internationale hulpverlening

Voorlichting in- en extern geven over de internationale hulpverlening door het Rode Kruis; aan interne vrijwilligersgroepen, externen zoals scholen en andere organisaties.

 

Projectfinanciering 

De afdeling verleent financiële steun aan specifieke projecten of aan thematische activiteiten zoals bijvoorbeeld noodhulpfinanciering of financiering van  "stille rampen".

 

Projectparticipatie

De afdeling  gaat voor meerdere jaren een overeenkomst aan met het landelijk bureau om een bepaald project van een Rode Kruis of Rode Halve Maan zustervereniging in een ontwikkelingsland te ondersteunen door informatieoverdracht en financiële middelen.

Voorlichting in- en extern geven over het gekozen project; aan interne vrijwilligersgroepen, externen zoals scholen en andere organisaties

In voorkomende gevallen kan de afdeling/district deelnemen aan uitwisselingsprogramma’s.

 

 

Voorlichting humanitair oorlogsrecht

 

Voorlichting in- en extern geven over het humanitair oorlogsrecht en de rol van het Rode Kruis hierbij;

aan interne vrijwilligersgroepen en aan externen zoals scholen en andere organisaties. Deze voorlichting vindt met name plaats via de inzet van het vrijwilligersnetwerk Humanitair Oorlogsrecht.

 

Participatie in internationale projecten met een humanitair oorlogsrecht- aspect, bijvoorbeeld kinderen in oorlog.

 

Andere activiteiten in relatie tot het humanitair oorlogsrecht, zoals bijvoorbeeld campagnes of de tentoonstelling "Kind Onder Vuur"

 

 

Voorlichting Klimaatadaptatie

Het Rode Kruis is een van de eerste grote hulporganisaties die zich zorgen maakt over de humanitaire gevolgen van klimaatverandering. Het gaat om gevolgen die grote invloed hebben op het leven van kwetsbare mensen, wereldwijd, maar vooral in ontwikkelingslanden. Taakveld 1 verzorgt voorlichting over klimaatadaptatie aan onze afdelingen, en het algemeen publiek.

 

Voorlichting Grondbeginselen

Voorlichting geven aan de eigen vrijwilligers over de betekenis en het gebruik van de grondbeginselen van het Rode Kruis/ Rode Halve Maan