Vrijwilliger Coördinator

Het Rode Kruis is de grootste humanitaire hulpverleningsorganisatie wereldwijd. Het Rode Kruis zet zich wereldwijd in voor mensen in kwetsbare posities, met als doel het voorkomen en verzachten van menselijk lijden.  

 

In Nederland zijn diverse regelingen getroffen voor de zorg voor ongedocumenteerde migranten. Niettemin ervaren ongedocumenteerde migranten en zorgverleners barrières bij de toegang en continuïteit van zorg aan ongedocumenteerden. Het Nederlandse Rode Kruis zet zich in om deze drempels zoveel mogelijk te verminderen.  

 

Gezocht: Vrijwilliger Coördinator  

voor het project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM) 

in de regio Almere voor 8 tot 16 uur per week, gedurende minimaal 1 jaar 

 

Het Nederlandse Rode Kruis is in 2014 gestart met het project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten ( OOM). Het project OOM start in 2015 in de regio Almere met een lokaal vrijwilligersteam, bestaand uit 1 tot 2 coördinatoren en 8 vrijwilligers, aangestuurd door de projectleider OOM van de afdeling Opsporing en Ondersteuning (O&O) van het verenigingskantoor in Den Haag. Het project OOM is een nieuw project van het Rode Kruis, dat de komende 3 jaar verder vorm en inhoud zal krijgen.  

 

Het Rode Kruis zoekt een vrijwillige coördinator OOM in de regio Almere die actief bij wil dragen aan de verbetering van de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in de regio. Als coördinator OOM bent u de spil in het vrijwilligersteam OOM in de regio Almere. De voornaamste taak is om samen met de betrokken projectleider, vrijwilligers, migranten, zorgverleners, en andere betrokken partijen te zoeken naar manieren om de zorgcontinuïteit in de regio Almere te verbeteren.  

 

Als voorbereiding op de inhoudelijke en praktische uitvoering van de vrijwilligersfunctie ontvangt u verschillende trainingen van het Rode Kruis. U werkt minimaal 8 tot 16 uur per week, afhankelijk van de activiteiten en behoeften binnen de regio Almere, exclusief opleiding.  

 

Wat zijn uw taken?  

 

 • Monitoren van zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in de regio Almere 
 • Meedenken over verbetering van de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten 
 • Volgen van de algemene actualiteiten op het gebied van ongedocumenteerde migranten in Nederland, en specifiek binnen de regio Almere  
 • Coördineren en aansturen van vrijwilligers 
 • Contact leggen en onderhouden met netwerkpartners en andere betrokken partijen 
 • Adequaat onderhouden van gegevens gericht op het versterken van lokale netwerken, waaronder het ontwikkelen en updaten van een sociale kaart  
 • Organiseren en faciliteren van overleggen met betrekking tot knelpunten en oplossingsrichtingen rond de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten in de regio  
 • Inventariseren, analyseren en rapporteren over de knelpunten en oplossingsrichtingen rond de zorgcontinuïteit van ongedocumenteerde migranten binnen de regio Almere  
 • Deelnemen aan trainingen en (intervisie)bijeenkomsten van het project OOM 
 • Rapporteren aan de projectleider OOM 

 

 

 

Wat bieden wij?  

 

 • Werkervaring met ongedocumenteerde migranten binnen het Rode Kruis 
 • Een opleidingspakket OOM met daarin basistraining, aanvullende trainingen (zoals communicatie en gesprekstechnieken), bijeenkomsten ter inspiratie en verdieping, en 2-maandelijkse intervisiebijeenkomsten  
 • Inhoudelijke ondersteuning van de projectleider OOM 
 • Reis- en onkostenvergoeding 

 

 

Wat zijn de gewenste kwalificaties? 

 

 • HBO/WO werk- en denkniveau  
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden 
 • Ervaring met migratiethema’s, gezondheidszorg of maatschappelijke opvang 
 • Ervaring met leiding geven of aansturen van groepen/vrijwilligers 
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van onderzoek 
 • Het vermogen om professionele grenzen te stellen  
 • Flexibel, zelfstandig en proactief 
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal (schriftelijk en mondeling); beheersing van de Engelse, Franse of andere derde taal is een pré. 

 

 

Wij stellen de volgende eisen: 

 

 • Bereidheid om zich voor minimaal 1 jaar voor 8 tot 16 uur per week te committeren aan het vrijwilligerswerk voor het project OOM van het Rode Kruis 
 • Bereidheid is tot het volgen van het opleidingsplan OOM, gemiddeld 36 uur per jaar  
 • Commitment aan goede hantering van de Grondbeginselen van het Rode Kruis (menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid)  
 • Het overleggen van identiteitspapieren, een Verklaring Omtrent Gedrag, ondertekening van een vrijwilligersovereenkomst inclusief de gedragscodes en juiste hantering van het privacy reglement van het Rode Kruis 
 • Goede kennis van computer, internet en sociale media 
 • Wonend in de omgeving Almere 
 • Bereidheid en mogelijkheid om binnen de regio’s te reizen en landelijke bijeenkomsten in andere steden bij te wonen 

 

 

Heeft u interesse? 

Mail dan uw CV en motivatie z.s.m. naar Carolien Pronk: CPronk@redcross.nl, projectleider OOM op het verenigingskantoor van het Rode Kruis te Den Haag. Voor meer informatie kunt u een email sturen of bellen naar: 06-12140974. De basistraining vindt plaats op vrijdag 2 oktober in Almere.