Ongedocumenteerd, kansarm maar niet kansloos

Sinds 3 jaar heeft het Rode Kruis in Almere het project Ondersteuning van Ongedocumenteerde Migranten (OOM). Deze migranten kunnen zich niet verzekeren tegen ziektekosten omdat ze niet over geldige verblijfsdocumenten beschikken. De ondersteuning wordt in Almere in hoofdzaak verleend aan uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen die vaak al vele jaren in Nederland verblijven en leven ‘onder de radar’ bij mensen in huis, bij de bed-bad-brood opvang van het Leger des Heils, in een caravan of op straat. Niet iedere uitgeprocedeerde asielzoeker kan terug naar het land van herkomst.

 

Een leven buiten de geregelde maatschappij vergroot de kans op lichamelijke en geestelijke klachten. Daarbij is er voor ongedocumenteerde migranten een grote drempel om zich in te schrijven bij een gezondheidscentrum, omdat dat als vaak als overheidsinstantie wordt gezien. Toch heeft iedereen vanuit de universele verklaring van de rechten van de mens recht op medisch noodzakelijke gezondheidszorg. Aan het OOM-team, waaraan 7 getrainde mensen op vrijwillige basis hun tijd geven, de taak om de migranten in hun behoefte aan gezondheidszorg te ondersteunen. Cliënten kunnen gebruik maken van deze zorg die door de overheid voor de zorgverlener voor 80% wordt vergoed. Het betreft alleen eerstelijns zorg die in het basispakket valt.

 

Veel cliënten kampen met stress gerelateerde klachten die niet direct opgelost kunnen worden. Het missen van een dak boven je hoofd in combinatie met de reden van de vlucht naar Nederland, achtergebleven familie of het niet weten waar andere familieleden zijn, het zien van oorlogsbeelden van thuis, het helpt allemaal niet om hier te verblijven. Het is ook voor deze mensen belangrijk een zinvolle dagbesteding te hebben. Bij de organisatie Inspiratie Inc wordt hier veel energie in gestoken. Het Buurt-Thuis Karibu aan het Odeonpark in Filmwijk is een ontmoetingsplek voor deze doelgroep. Samen koken, muziek maken, in de tuin werken, huishoudelijke klusjes doen, samen met de buurt activiteiten opzetten, een kopje koffie of thee drinken en op maandagmiddag het spreekuur van het OOM-team.

 

Sinds afgelopen oktober ben ik als vrijwilliger verbonden aan het OOM-project, waarmee ik ook invulling geef aan mijn diaconale taak. Een ervaring met een ongedocumenteerde jonge vluchteling is nu actueel. Vanuit het azc waar hij verbleef heeft hij een operatie in een streekziekenhuis ondergaan. Er werd bij verteld dat meer operaties nodig zijn. Na afwijzing van zijn asielverzoek kwam hij op straat. Een zorgzame landgenote heeft zich over hem ontfermd. Zij is met hem teruggegaan naar hetzelfde ziekenhuis en opnieuw werd aangegeven dat een operatie urgent is. Het ziekenhuis is echter niet gecontracteerd voor de behandeling van ongedocumenteerden, dus heb ik de begeleidster gevraagd naar Almere te komen, omdat hij hier wel geholpen kan worden zonder zelf voor de hoge behandelkosten te hoeven opdraaien. Inmiddels is de operatie door diverse ontstekingen nog urgenter geworden. Na mijn bemiddeling wordt het medisch dossier nu versneld van het ene naar andere ziekenhuis overgedragen. Toch kan ook hier niet direct worden geopereerd. De hoop is dat hij geen blijvende schade aan het wachten overhoudt. Geestelijk is hij er door het uitstel inmiddels slecht aan toe en ook voor de begeleidster wordt het zwaar. Ik hoop op en bid voor een spoedige opname en geslaagde operaties.

 

Voldoening haal ik uit de dankbare reacties van cliënten die door onze ondersteuning geholpen zijn bij het verkrijgen van de juiste medische zorg en medicatie.

 

Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom om zich aan te melden!

 

06-15867904 oomalmere@redcross.nl

www.rodekruis.nl/ongedocumenteerden

Jannie van Oosten