Nieuwsflits december 2

Onderstaande mail is binnen gekomen van het District en geldt voor jullie allemaal.

Ook als afdeling kijken wij terug op een succesvol jaar. Er is een hoop gerealiseerd, er zijn veel inzetten gedraaid waar door de klant zeer positief op is gereageerd, een flink aantal nieuwe klanten hebben de weg naar het Rode Kruis gevonden, onze crea dames hebben weer veel leuke dingen gemaakt die in het winkeltje in het ziekenhuis verkocht zijn, project OOM is behulpzaam geweest voor behoorlijk wat ongedocumenteerde migranten en ze hebben een website gemaakt voor deze doelgroep, er is een start gemaakt met het project buurtcoaches en er zijn weer 2 succesvolle dagtochten geweest waar de mensen vol enthousiasme van terugkwamen.

 

Voor 2017 staan de nodige plannen op het programma. Het Nederlandse Rode Kruis bestaat 150 jaar en daar zal ruimschoots aandacht aan gegeven worden. Gestarte zaken in het afgelopen jaar zullen in 2017 hun vervolg krijgen en zo nodig worden uitgebreid. Daarnaast zijn er ook een aantal nieuwe dingen die we gaan oppakken, o.a. de voorbereidingen van ons eigen jubileumjaar. Op 7 december 2018 bestaat de afdeling Almere 40 jaar en dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan.

 

Voor al deze zaken hebben we jullie hulp hard nodig. Wat zou het geweldig zijn om aan het eind van volgend jaar te kunnen zeggen: "Dat hebben we toch maar mooi gedaan met zijn allen" 

 

Vol goede moed gaan wij het nieuwe jaar in en hopen we jullie allemaal te zien op de nieuwjaarsbijeenkomst van 20 januari. 

 

Je kunt je hiervoor aan- of afmelden bij het secretariaat via 036-5346096 of een mail naar secretariaatalmere@rodekruis.nl 

 

Excuses dat dit niet op de uitnodiging vermeld stond, maar we hopen dat dit geen reden is om niet te komen.

 

Op de, voor ons, laatste werkdag van 2016 wensen wij iedereen een veilige jaarwisseling en een goede start van 2017. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Wilma, Sandra, Diana, Jeanine en Astrid
Medewerkers Secretariaat
Wagenmakerbaan 47
1315 BC Almere
T: 036 - 534 60 96 (dinsdag t/m vrijdag 09:00-13:00 uur)
E: secretariaatalmere@rodekruis.nl
W: www.rodekruisalmere.nl