Nieuwsflits augustus

Nieuwsflits augustus

 

Beste allemaal,

 

- Daar is hij dan eindelijk, de nieuwsflits. We pakken de draad gewoon weer op en gaan positief de 2e helft van het jaar in.  

 

- Zoals jullie in de mail van Marcel Hörchner, voorzitter Districtsbestuur, hebben kunnen lezen, is Han Thomassen gevraagd voorzitter te worden en heeft hij deze functie aanvaard. Han is sinds oktober 2015 als secretaris bij afdeling Almere betrokken en heeft er mede voor gezorgd dat het secretariaat de vertaalslag naar professionaliteit heeft gemaakt. Han veel succes en vooral wijsheid in je rol als voorzitter.

- Bestuurslid Nico Wortel, Vrijwilligersmanagement en Opleidingen, zet zijn werkzaamheden voort in het nieuwe bestuur. Er zullen ongetwijfeld wat wijzigingen komen omdat afdeling Almere zich wil conformeren aan het meerjarenplan van het Verenigingskantoor. Er zal wat strakker de hand gehouden worden aan de gestelde regels en er zullen zaken op schrift gezet worden, zodat alle afspraken altijd terug te vinden zijn. Ook Nico veel succes en wijsheid.

- De maximale bestuurstermijn van Yvonne Siliakus zit erop, maar gelukkig blijft Yvonne als vrijwilliger bij afdeling Almere betrokken. Zij heeft het project "EHBO in de Wijk" opgepakt en heeft inmiddels 36 (nieuwe) mensen bereid gevonden om in 3 gebieden in Almere (Poort, Kruidenwijk en Molenbuurt) voor het project aan de gang te gaan, na het behalen van hun EHBO diploma. Zij krijgen in september, oktober, en november een EHBO cursus en zullen daarna in hun wijken (12 mensen per wijk) aan de gang gaan met informatie verstrekken aan bewoners hoe men langer zelfredzaam kan zijn en wat men kan doen bij kleine ongelukjes.    

- Heel blij zijn we dat Robbert Zijlstra het bestuur komt versterken als bestuurslid Communicatie en Fondsenwerving. Robbert is hier al sinds januari 2015 mee bezig en bij het stoppen van Wouter van Zandwijk heeft hij alle werkzaamheden op zich genomen. Robbert zit vol met ideeën om afdeling Almere nog beter op de kaart te zetten en ook hem wensen we heel veel succes. 

- Er zijn volop gesprekken met kandidaat bestuursleden voor de overige functies en binnen afzienbare tijd zullen ook deze vacatures opgevuld zijn.

- De afdeling is dringend op zoek naar een planner Eerstehulpverlening, een vacature hiervoor wordt binnenkort geplaatst. Weet je iemand die dit eventueel leuk zou vinden, laat het even weten.   

- Project OOM is op zoek naar vrijwilligers en een coördinator Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten.  

- In de nieuwsflits van mei stond dat je zaterdag 23 september vrij moest houden, dit wordt tot nader order uitgesteld. Wel vragen we je 9 september vrij houden in je agenda. Dan is er, i.v.m. het 150 jarig jubileum, een grote vrijwilligersbijeenkomst met partners in Lelystad waarbij het de bedoeling is dat alle vrijwilligers in het zonnetje gezet worden. De uitnodiging hebben jullie inmiddels ontvangen en hopelijk hebben jullie je aangemeld.   

- Sander Koning is per 22 mei naast EHV-er ook medewerker verbindingsdienst. Veel succes! 

- Marjon Steenhart versterkt vanaf  20 juni het secretariaat. Ze is op dinsdag en donderdag aanwezig. Ook Marjon wensen we veel succes.

- Vanaf 10 juli worden alle facturen en declaraties door een boekhouder afgehandeld. Mevrouw Annamarie Diehl doet dit voor een aantal afdelingen binnen het District en nu ook voor afdeling Almere. 

 Declaraties die, door de aanvrager, niet zijn ondertekend of waar geen bonnen bij zitten worden teruggestuurd. Dit om eventuele problemen met de accountant te voorkomen. Alle gedeclareerde kosten moeten op een officieel declaratieformulier worden ingediend en voor alle kosten moeten bonnen en/of overzichten bijgevoegd te worden.

- Kindercentrum Laterna Magica heeft geld ingezameld voor een goed doel en dat goede doel is het Rode Kruis geworden. De kinderen hebben geld ingezameld door o.a. verkoop cupcakes en door het houden van een sponsorloop. Hiermee hebben zij het geweldige bedrag van € 1.327,10 opgehaald. 

- Paul van Leeuwen is recentelijk met een aantal collega RK-ers vanuit Nederland naar Letland geweest voor een  Youth Exchange Program. In het komende Districtsblad staat een verslag van deze reis.

- Voor iedereen die nog op vakantie gaat: een heel fijne vakantie en voor iedereen die al geweest is: welkom terug 

 

Met vriendelijke groet,

 

Astrid Harting
Medewerker Secretariaat
Wagenmakerbaan 47
1315 BC Almere
T: 036 - 534 60 96 (dinsdag t/m vrijdag 09:00-13:00 uur)
E: secretariaatalmere@rodekruis.nl
W: www.rodekruisalmere.nl