Collecte Rode Kruis 2015

Collecte Rode Kruis wordt afgetrapt door "ouwe hoeren"

 

ALMERE - Doet zich een ramp voor, dan helpt het Rode Kruis direct. Met miljoenen vrijwilligers wereldwijd is het Rode Kruis altijd ter plaatse. Ook in Almere.

 

De vrijwilligers van het Rode Kruis in Almere staan altijd klaar om te helpen. Met noodhulp, burgerhulp, evenementenhulp, EHBO en activiteiten waarmee mensen zelfredzaam kunnen blijven. Om deze activiteiten in Almere te bekostigen, wordt er gecollecteerd tijdens de Rode Kruis Week van 14 tot en met 20 juni. Het Rode Kruis Almere bestaat louter uit vrijwilligers. 

 

In totaal gaan 125 collectanten dit jaar voor het Rode Kruis Almere langs de deuren, onder wie de Almeerse tweelingzussen Martine en Louise Fokkens - bekend van de documentaire Ouwehoeren. Zij collecteren op zondag 14 juni om 14:30 uur in City Mall Almere. 

 

Speciale vakanties en zelfredzaamheid 

 

Van de collecte betaalt het Rode Kruis Almere speciale vakanties voor gezinnen met een ziek kind of zorgbehoevende oudere stellen uit Almere. Daarnaast helpen vrijwilligers ouderen zelfredzamer te worden. Zo kunnen zij langer veilig thuis blijven wonen, en weten zij op wie zij in hun omgeving een beroep kunnen doen in geval van nood. Dit wordt onder meer gedaan met telefooncirkels. 

 

Hulp bij rampen en evenementen 

 

De opbrengst van de collecte gaat ook naar de vrijwillige noodhulpteams die dag en nacht klaarstaan om de hulpverleningsdiensten te ondersteunen met hulp aan de getroffenen. Verder staan de vrijwilligers van het Rode Kruis op kleine en grote evenementen zoals City Run Almere op zondag 14 juni. Tijdens dit evenement worden 21 vrijwilligers en vier tenten van het Rode Kruis Almere ingezet. Onze hulpverleners zijn opgeleid om eventuele calamiteiten bij evenementen in goede banen te leiden en om adequaat EHBO te verlenen als dat nodig is. Ook is het mogelijk om bij het Rode Kruis Almere EHBO-cursussen te volgen. 

 

Geef aan de collectant 

 

Als u het werk van het Rode Kruis in Almere belangrijk vindt, geef dan uw bijdrage aan de collectant. Bent u in deze periode niet thuis of bent u de collectant misgelopen? Dan kunt u het Rode Kruis Almere steunen met een gift op IBAN: NL05 RABO 01 52 72 08 39.

 

 

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 10 juni 2015