Collecte Almere 2015

 

ALMERE - Het Rode Kruis in Almere heeft dit jaar 80 procent meer opgehaald met de collecte in Almere dan vorig jaar. De collectanten haalden in totaal € 8.981,22 op. 

 

Van de opbrengst betaalt het Rode Kruis Almere belangrijk werk in de stad. Zo helpen de vrijwilligers ouderen zelfredzamer te worden zodat zij langer veilig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast organiseert het Rode Kruis speciale vakanties voor gezinnen met een chronisch ziek kind en voor zorgbehoevende oudere mensen uit Almere.

 

In totaal gingen er maar liefst 112 collectanten langs de deuren tijdens de Rode Kruis Week van 14 juni tot en met 20 juni. Twee van de collectanten waren de 'ouwe hoeren', ofwel de tweelingzussen Fokkens uit Almere Poort. Zij trapten de collecteweek af door te collecteren in City Mall Almere. 

 

Noodhulpteams  

 

De opbrengst van de collecte gaat ook naar de vrijwillige noodhulpteams die dag en nacht klaarstaan om de hulpverleningsdiensten te ondersteunen met hulp aan getroffenen. Verder staan de vrijwilligers van het Rode Kruis op kleine en grote evenementen. De hulpverleners zijn opgeleid om eventuele calamiteiten bij evenementen in goede banen te leiden en om EHBO te verlenen. Het is mogelijk om bij het Rode Kruis Almere EHBO-cursussen te volgen. 

 

Collectant misgelopen?  

 

Was u tijdens de collecteweek niet thuis of bent u de collectant misgelopen? Dan kunt u het Rode Kruis Almere steunen met een gift op IBAN: NL05 RABO 01 52 72 08 39. 

 

Collectant worden? 

 

Wilt u dat de collecte in 2016 een nog groter succes wordt? Geef u dan op als collectant via secretariaatalmere@rodekruis.nl

 

Dit artikel is voor het laatst aangepast op: 03 augustus 2015