Bestuur stelt zich voor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Het bestuur is per 31 januari 2020 afgetreden. Het werk is overgenomen door een overleg van vrijwillige coördinatoren van het Rode Kruis Almere en vrijwilligersmanager Natasja Sijffers.

 

----------------------------------------------------------

2018

Beste mede-vrijwilligers,

Nu de meesten terug zijn van vakantie lijkt het een goed idee om ons, het nieuwe  bestuur, even voor te stellen. Helaas is het nog geen voltallig bestuur, de samenstelling duurt wat langer dan gehoopt maar  we beseffen ons dat het toch tijd wordt dat iedereen wat namen en gezichten te zien krijgt.

 

Na alle onrust en problemen, aftredende bestuursleden en  het opzeggen van een aantal vrijwilligers is het de hoogste tijd om met z’n allen weer een afdeling neer te zetten die er zijn mag. Een afdeling vooral waar iedereen weer plezier beleeft aan zijn inzet voor het Rode Kruis.

 

Het is daarbij goed om een streep te zetten onder de gebeurtenissen van de laatste jaren en te voorkomen dat we weer in gelijksoortige situaties terecht komen.

 

Een belangrijk punt daarbij is openheid. Iedereen is betrokken en moet betrokken worden bij de richting die wij inslaan, daarbij het district en de landelijke koers van het Verenigings-kantoor in Den Haag volgend. De vernieuwde koers  van het Verenigingskantoor, is na te lezen op de site van het Rode Kruis op internet en via Tools op intranet.

 

Wij van het bestuur willen dan ook heel duidelijk maken dat we het met z’n allen doen, dat problemen niet onbenoemd moeten blijven maar naar voren gebracht moeten worden en dat ideeën, op- en aanmerkingen geventileerd moeten worden naar het bestuur.

 

Onze e-mailadressen staan onderaan, dus laat wat van jullie horen!

 

Ook bij het secretariaat kunnen jullie voor raad en daad terecht, laten we ervoor zorgen dat de onderlinge lijntjes kort blijven.

 

We willen binnen een maand nog een drietal leden, (EHV, secretaris en penningmeester) aan het bestuur toevoegen. Dan zullen we ook de achtergronden van de diverse leden nader aangeven en uitgebreid ingaan op de verschillende onderdelen van de afdeling. 

 

Er komt weer een drukke periode aan wat betreft inzetten, opleidingen en het werven van nieuwe vrijwilligers, laten we met z’n allen aan de slag gaan!

 

Met vriendelijke groet,

 

Han Thomassen, voorzitter (hthomassen@rodekruis.nl) op de foto in het midden

 

Nico Wortel, vrijwilligersmanagement en opleidingen (n.wortel@rodekruis.nl) rechts op foto

 

Robbert Zijlstra, communicatie en fondsenwerving (rzijlstra@rodekruis.nl) links op foto