Aankondiging collecteweek Rode Kruis

***AANKONDIGING*** 

Studenten luiden collecteweek Rode Kruis Almere in

 

Het bestuur van de Eerste Almeerse Studentenvereniging de S.V.E.I.A ['endjin] gaat zondag 19 juni als eerste de straat op met collectebussen van het Rode Kruis Almere om te collecteren in City Mall. Tot en met 25 juni gaan ongeveer 170 collectanten langs de deuren in Almere tijdens de collecteweek van het Rode Kruis Week. 

 

De opbrengst van de collecte blijft in Almere. Het Rode Kruis Almere organiseert een paar per jaar busreizen voor geïsoleerde, bejaarde Almeerders. Tot voor kort werd ouderen een kleine bijdrage gevraagd voor deze uitjes, maar met de collecteopbrengsten kunnen ouderen voortaan gratis deelnemen. Tijdens de collecteweek gaat een groep van honderd Almeerse ouderen een dagje naar Scheveningen. Daarnaast stuurt het Rode Kruis Almere regelmatig Almeerse gezinnen met een chronisch ziek kind op een speciale vakantie. 

 

Zelfredzaamheid

Daarnaast helpen de vrijwilligers van het Rode Kruis ouderen zelfredzamer te worden. Zo kunnen zij langer veilig thuis blijven wonen, en weten zij op wie zij in hun omgeving een beroep kunnen doen in geval van nood. Dit wordt onder meer gedaan met telefooncirkels.  

Noodhulp

De opbrengst van de collecte gaat ook naar de vrijwillige noodhulpteams die dag en nacht klaarstaan om de hulpverleningsdiensten te ondersteunen met hulp aan de getroffenen. Verder staan de vrijwilligers van het Rode Kruis op kleine en grote evenementen. Het Rode Kruis Almere bestaat louter uit vrijwilligers en zijn er geen beroepskrachten in dienst.

 

Reanimatiekampioenschappen

Ook op de laatste dag van de collecte gaan studenten van de Eerste Almeerse Studentenvereniging de S.V.E.I.A ['endjin] collecteren in City Mall Almere. Als tegenprestatie voor de inzet van de studenten gaat het Rode Kruis Almere reanimeerkampioenschappen organiseren op de sociëteit van ['endjin].

 

Op vakantie? 

Bent u tijdens de collecteweek op vakantie? U kunt ook een bedrag overmaken naar Rode Kruis Almere op IBAN: NL05 RABO 01 52 72 08 39. Wilt u collectant of vrijwilliger van het Rode Kruis Almere worden, mail dan naar secretariaatalmere@rodekruis.nl.