OOM: RKA helpt lijden te voorkomen

Rode Kruis Almere heeft aandacht voor ongedocumenteerde migranten   

 

'Wij willen onnodig lijden voorkomen'   

 

Om onnodig lijden onder ongedocumenteerde migranten te voorkomen, is het Rode Kruis afdeling Almere gestart met het project Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten (OOM). OOM begeleidt deze mensen naar essentiële zorg. 

 

Op dit moment zijn er acht vrijwilligers in Almere actief die ongeveer tachtig ongedocumenteerden per jaar begeleiden. 'We komen zwangere vrouwen tegen die niet weten dat ze in hun situatie recht hebben op gezondheidszorg', vertelt Nicole Bosman, voorzitter van het Rode Kruis afdeling Almere. 'Of een meneer die omkwam van de pijn door een rotte kies. Of deze meneer nu rechtmatig in Nederland verblijft of niet, doet er dan niet toe. Hij heeft pijn en moet geholpen worden. En daar helpen onze vrijwilligers bij.’ 

 

Menslievendheid, neutraliteit en onpartijdigheid  

Bosman: 'Dat is helemaal in lijn met de opvattingen van de oprichter van het Rode Kruis, Jean Henry Dunant.' 150 jaar geleden was hij getuige van een veldslag. Waarna hij zag dat 40.000 gewonde soldaten lagen te lijden en dat er niemand naar hen omkeek. Hij ging de gewonden helpen, zonder zich daarbij af te vragen van welke strijdende partij ze waren. 'Er zijn veel meningen over ongedocumenteerde migranten. We hebben ons zeker afgevraagd of we dit project in Almere moesten starten. Door terug te grijpen op Dunants grondbeginselen van menslievendheid, neutraliteit en onpartijdigheid raakten we ervan overtuigd dat we dit project moesten oppakken. Wij willen onnodig lijden voorkomen.'  

 

Nieuwe website 

Ongedocumenteerde migranten met gezondheidsproblemen kunnen anoniem terecht op de nieuwe website www.almeresocialekaart.nl of bel het noodnummer 06-15 86 79 04. Als u als vrijwilliger bij deze of andere activiteiten van het Rode Kruis wilt helpen? Meld u aan via secretariaatalmere@rodekruis.nl of kijk op www.rodekruisalmere.nl.