Over ons

Het Landelijke Rode Kruis

 

Organisatie

Het Nederlandse Rode Kruis is een grote organisatie met veel vrijwilligers. Bij het landelijk bureau in Den Haag coördineren medewerkers alle nationale en internationale Rode Kruisactiviteiten.

 

Het Rode Kruis Almere

 

 

2020

Het bestuur is per 31 januari 2020 afgetreden. Het werk is overgenomen door een overleg van vrijwillige coördinatoren van het Rode Kruis Almere en vrijwilligersmanager Natasja Sijffers.

 

2019

Het bestuur van het Rode Kruis Almere bestaat in 2019 uit vijf bestuurders. 

 

Han Thomassen                     Voorzitter

           

Robbert Zijlstra                       Bestuurder PR, Communicatie & Fondsenwerving

Bouke Ruijter                          Secretaris

Gabi Rook                              Penningmeester

 

Waar het Rode Kruis voor staat

Alle Rode Kruisactiviteiten zijn gebaseerd op een visie, die verwoord is in onze grondbeginselen. Het Rode Kruis opereert altijd onder het welbekende Rode Kruisteken, of onder een van de twee vervangende emblemen. Meer informatie over het Nederlandse Rode Kruis vindt u op www.rodekruis.nl

 

Collecte

Ook in 2019 wordt er weer een collecte in Almere georganiseerd. Deze valt dit jaar in de week van 16 tot en met 22 juni. De collectedoelen zijn:

-noodhulp; 

-burgerhulp; 

-hulp bij evenementen; 

-EHBO; 

-zelfredzaamheid, de telefooncirkels.

Voor de collecte zoekt het Rode Kruis Almere altijd naar collectanten en vooral naar wijkcoördinatoren voor de collecte. Bekijk onze vacatures of reageer direct door een mail te sturen naar secretariaatalmere@rodekruis.nl

 

Onze ambassadeurs

Naast onze 33.000 vrijwilligers als trouwe ambassadeurs zetten ook vijf bekende Nederlanders zich voor ons in. Ambassadeurs Humberto Tan, Irene Moors, Floortje Dessing, Yfke Sturm en Eric Corton zorgen met hun inzet en warme betrokkenheid voor extra bekendheid en aandacht voor het Rode Kruis.