Afdelingsledenraadvergadering

De volgende Afdelingsledenraadvergadering staat gepland op:

Oproep: Voor de Afdelingsledenraadvergadering van
het Nederlandse Rode Kruis Almere

Hierbij nodigen wij de leden uit tot het bijwonen van de Afdelingsledenraadvergadering die zal worden gehouden op maandag 9 december 2013 om 20.00 uur

aan de Wagenmakerbaan 47 (4e etage) te Almere.

Agenda:

1.       Opening
2.       Notulen
3.       Stand van Zaken bestuur
4.       Districtsraad Afgevaardigden
5.       Landelijke Ledenraad
6.       Jubilarissen
7.       Rondvraag
8.       Sluiting

 
De op deze vergadering betrekking hebbende stukken liggen vijf dagen voor de vergadering tot en met de dag van de vergadering vóór de leden ter inzage op het adres:
Wagenmakerbaan 47, Almere

Op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 – 13.00 uur.

Het bestuur

J. Röselaers, voorzitter
N. Bosman, secretaris

Samen 1, afdelingsraad en districtsraad

De Algemene Vergadering van het Nederlandse Rode Kruis heeft op 12 december 2009 het besluit genomen om per 1 januari 2010 één landelijke vereniging te vormen. Voorheen bestond deze vereniging uit 357 ‘aparte’ verenigingen, verdeeld in afdelingen en districten, met een eigen juridische zelfstandigheid. Door te fuseren tot één vereniging zijn we transparanter en kunnen we door betere samenwerking meer bereiken in onze hulpverlening.

Meedenken en betrokken zijn

Als lid van onze afdeling Almere bent u automatisch lid van de afdelingsraad. Deze raad heeft een besluitvormende en toetsende functie binnen onze vereniging. In de afdelings-raad heeft u de mogelijkheid om betrokken te zijn bij en uw ideeën in te brengen over de meer inhoudelijke kant van ons werk. Hierbij kunt u denken aan nieuwe hulpverlenings-projecten of -activiteiten, de inzet van onze noodhulp of onze rol bij het verlenen van eerste hulp binnen de samenleving. Bovendien is het mogelijk om ook op een hoger niveau dan onze afdeling uw stem te laten horen. Onze afdeling maakt deel uit van het district Flevoland. U kunt zich opgeven als kandidaat voor afgevaardigde van onze afdeling om onze belangen te behartigen in de districtsraad. Onze afdeling mag drie afgevaardigden in de districtsraad benoemen. Indien u zich kandidaat stelt, komt u op een kandidatenlijst en zal er tijdens de vergadering van de afdelingsraad (begin april) een stemprocedure plaatsvinden. Wordt u gekozen dan bent u afdelingsafgevaardigde in de districtsraad.

Taken van een afdelingsafgevaardigde in de districtsraad zijn onder meer:

-u brengt uw stem uit in de districtsraad namens de leden van onze afdeling;

- u vertolkt de mening van onze afdelingsraad;

- u adviseert en informeert onze afdelingsraad;

- u onderhoudt contacten met afdelingsafgevaardigden van de andere afdelingen in de districtsraad en met het afdelings- en districtsbestuur;

- u bent aanspreekpunt voor de leden van onze afdeling.

Hoe te handelen?

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Nicole Bosman, secretaris van het Rode Kruis, afdeling Almere, tel. 5346096 of met het Service Center van het Rode Kruis Nederland, tel. 070-4455678 (of Service@redcross.nl).

U kunt het kandidaatstellingsformulier  uitprinten en invullen, opsturen naar Rode Kruis, afdeling Almere Wagenmakerbaan 47 1315 BC Almere